Hoe werkt het?

De Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. verleent spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren. Heeft u ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend of op feestdagen dringend een huisarts nodig? Bel dan de Spoedpost Huisartsenzorg op 0570 - 501 777.

In een levensbedreigende situatie belt u 112.

Wanneer belt u de huisartsenpost?
De huisartsenpost is er voor medische vragen die niet kunnen wachten tot het spreekuur van uw eigen huisarts. Denk hierbij aan acute verschijnselen, hevige pijn of koorts en (kleine) hechtwonden.

Openingstijden.
De Spoedpost Huisartsenzorg is bereikbaar op werkdagen tussen 17.00 uur en 08.00 uur. In het weekend en op feestdagen is de huisartsenpost 24 uur bereikbaar. Op doordeweekse dagen tussen 08.00 en 17.00 uur belt u naar uw eigen huisarts. Is die niet aanwezig, dan hoort u een meldtekst met namen en telefoonnummers van de waarnemend huisartsen.

Eerst bellen.
Een bezoek aan de Spoedpost kan alleen na een telefonische afspraak. Houd uw BSN (burgerservicenummer) bij de hand als u belt. U krijgt een speciaal voor dit werk opgeleide triagist aan de telefoon.

Ervaren triagisten doen de eerste opvang.
De triagisten zijn getraind om u de juiste vragen te stellen. Zo komen ze tot een snelle eerste beoordeling. Deze vragen zijn door artsen opgesteld. Twijfelt de triagist, dan zal die altijd de aanwezige huisarts raadplegen. Ook is er steeds een huisarts die het advies  van de triagist op inhoud controleert.

Het gesprek met de triagist leidt tot vijf mogelijkheden voor afhandeling van uw vraag:

  1. De triagist geeft zelf een advies over hoe u moet handelen.
  2. De triagist verbindt u door met de dokter of laat de dokter terugbellen.
  3. De triagist maakt een afspraak voor een bezoek op de post.
  4. De triagist roept de rijdende dokter op om een visite bij u aan huis te brengen. 
  5. De triagist beslist tot een spoedvisite door de rijdende arts of de ambulance.

Wanneer komt u naar de Spoedpost?
Kom alleen naar de Spoedpost als u hiervoor een afspraak hebt. Kom dus niet zomaar zelf naar de post, maar zoek eerst telefonisch contact. Dit voorkomt lange wachttijden.
Zorg ervoor dat u altijd een geldig legitimatiebewijs bij u hebt als u naar de post komt.

Bezoek aan huis.
Tijdens de diensten is een huisarts beschikbaar die visites rijdt in een speciaal daarvoor uitgeruste auto met chauffeur. Alleen wanneer reizen naar de huisartsenpost om medische redenen niet mogelijk is, komt de visitearts aan huis. De huisartsenpost werkt nauw samen met de ambulancediensten in de regio. Wanneer de visitearts niet binnen korte tijd aanwezig kan zijn en snelle hulp wel noodzakelijk is, dan wordt een ambulance ingezet.

Voor dringende hulp
van de huisarts buiten
kantoortijden.

Bel de Spoedpost Deventer

0570 - 501 777

 

Spoedpost Deventer
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer