Print pagina

Corona

De Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) monitort continue de ontwikkelingen rondom het corona-virus. Een crisisteam houdt steeds contact met de huisartsen en ketenpartners in de regio om de vinger aan de pols te houden. Dit om zonodig snel de nodige maatregelen te kunnen treffen.   

De ontwikkelingen gaan snel en de huisartsen begrijpen dat er veel vragen en zorgen blijven rond het coronavirus. Voor de huisartsen is het echter niet mogelijk om al deze vragen te beantwoorden. Algemene informatie over de ontwikkelingen vindt u op de website van de Rijksoverheid en het RIVM. Voor medisch inhoudelijke vragen kijkt u op Thuisarts.nl.

 

 

Voor dringende hulp
van de huisarts buiten
kantoortijden.

Bel de Spoedpost Deventer

0570 - 501 777

 

Spoedpost Deventer
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer