Print pagina

Waarnemen in de huisartsenregio Deventer

Op de Spoedpost in Deventer worden de diensten tijdens de avond-, nacht- en weekenduren gedaan door praktijkhoudende huisartsen die deelnemer zijn van de Spoedpost. De huisarts kan deze diensten tegen betaling laten verrichten door een waarnemend huisarts.

Waarnemers zijn onmisbaar voor de Spoedpost en spelen een belangrijke rol bij het invullen van de diensten. De Spoedpost werkt niet met Waarneembemiddeling.nl, maar regelt de inschrijving van waarnemers zelf. De Spoedpost hoopt hiermee betrokken waarnemers voor langere tijd te binden aan de organisatie. Waarnemers kunnen ook lid worden van de HCDO en/of van de Wagro. Hiermee hebben zij ook inspraak in het beleid van de organisatie. Het is echter niet noodzakelijk lid te worden van de HCDO en/of Wagro om dienst te doen als waarnemer op de Spoedpost. 

 

 

 

 

 

 
   

 

Voor dringende hulp
van de huisarts buiten
kantoortijden.

Bel de Spoedpost Deventer

0570 - 501 777

 

Spoedpost Deventer
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer