Print pagina

Ketenzorg

Steeds meer mensen leven met een chronische ziekte. Als u chronisch ziek bent, hebt u vaak te maken met meerdere zorgverleners. Om u beter te kunnen helpen en ondersteunen werken deze met elkaar samen. Ze maken hierover goede afspraken met elkaar en met u. Deze samenwerkingsafspraken worden ook wel ketenzorg genoemd. Ketenorganisatie Huisartsenzorg Deventer e.o. bv is de centrale organisatie die de samenwerking faciliteert.

Zorgprogramma
Ketenzorg wordt geleverd op basis van een zorgprogramma. Zo’n programma beschrijft welke zorg wordt aangeboden bij een bepaalde chronische ziekte. Het programma is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Het is bewezen dat deelname aan een zorgprogramma de kwaliteit van zorg verhoogt. Leren omgaan met uw ziekte en wat u zelf kunt doen staan centraal in het zorgprogramma.

Uw huisarts als aanspreekpunt
Bij uw behandeling is uw eigen huisarts de eindverantwoordelijke en het eerste aanspreekpunt. Uw huisarts kan ook rekening houden met andere aandoeningen waarvoor u eventueel  onder behandeling bent. Daarnaast bestaat uw behandelteam uit andere gespecialiseerde zorgverleners, zoals praktijkondersteuners, diëtisten, apothekers, internisten en podotherapeuten. In nauw overleg wordt de zorg zo dicht mogelijk bij uw eigen woonomgeving geleverd.

Wat zijn de voordelen van deze aanpak?

  • Uw behandelafspraken zijn op elkaar afgestemd.
  • Uw huisartsenpraktijk is aanspreekpunt voor uw hele zorgprogramma.
  • U krijgt geen tegenstrijdige informatie van verschillende zorgverleners.
  • U hoeft niet steeds uw medische achtergrond opnieuw uit te leggen bij een nieuwe behandelaar.

Afspraken met zorgverzekeraars
Uw huisarts en de betrokken zorgverleners hebben afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar over de betaling van uw zorgprogramma. Dit kan per zorgverzekeraar verschillen. Uw eigen zorgverzekeraar kan u informatie geven als een deel van de kosten voor uw eigen rekening komt.

Privacy
De bescherming van uw medische gegevens is belangrijk. Alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw medische gegevens. Zij maken hiervoor gebruik van een persoonlijke toegangscode en wachtwoord. In uw dossier worden alleen gegevens verzameld die van belang zijn voor uw behandeling. U kunt zelf ook uw dossier inzien. Als u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier onjuist of niet relevant zijn, kunt u deze laten aanpassen of verwijderen.

Welke vormen van ketenzorg biedt mijn huisarts?
U kunt bij alle huisartsen van de HCDO terecht voor het zorgprogramma diabetes en in de meeste gevallen ook voor de zorgprogramma’s COPD, astma en vasculair risicomanagement (VRM). U kunt natuurlijk ook bij uw huisarts terecht voor andere vormen van chronische zorg, maar deze worden (nog) niet binnen de ketenzorg aangeboden.

Daarnaast faciliteert de ketenorganisatie ook de praktijkondersteuner GGZ in huisartsenpraktijken.

Vragen
Met vragen over chronische ziekten en ketenzorg kunt u terecht bij uw eigen huisartsenpraktijk.

Voor dringende hulp
van de huisarts buiten
kantoortijden.

Bel de Spoedpost Deventer

0570 - 501 777

 

Spoedpost Deventer
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer