Print pagina

COPD

Wat is COPD?
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. De luchtwegen zijn blijvend vernauwd, waardoor de patiënt last heeft van benauwdheid.

De belangrijkste oorzaak is roken, al kan COPD ook veroorzaakt worden door langdurig werken in een omgeving met veel kleine stofdeeltjes die de longen prikkelen. De longslijmvliezen raken permanent ontstoken, waardoor met name de kleine vertakkingen in de longen onherstelbaar beschadigen.

De eerste klachten ontstaan vaak pas na het veertigste levensjaar. U krijgt last van een piepende ademhaling, u gaat hoesten en slijm opgeven. U wordt sneller moe of kortademig van lichte inspanningen. Verkoudheid, griep en longontsteking geven extra klachten.

Uw huisarts kan met een blaastest, spirometrie genaamd, vaststellen of u COPD hebt.

Betrokken zorgverleners
In samenspraak met u bepalen de huisarts en praktijkondersteuner (POH) hoe uw behandeling eruit gaat zien. Als het wenselijk is, worden de longarts, apotheker, diëtist en fysiotherapeut bij uw behandeling betrokken.

Behandeling
U kunt zelf een grote bijdrage leveren aan uw gezondheid. Stoppen met roken is het beste medicijn. Daarnaast kunt u door gezond te eten en regelmatig te bewegen de kans op complicaties sterk verkleinen. Uw huisarts en de andere behandelaars kunnen u hierbij ondersteunen in het zorgprogramma COPD.

Dit zorgprogramma bestaat verder uit de volgende onderdelen:

  • jaarlijks een uitgebreide controle waarin uw klachten en vragen aan de orde komen
  • leefwijze waaronder bewegen en voeding
  • zo nodig een blaastest (spirometrie)
  • begeleiding door de huisartsenpraktijk bij het gebruik van uw medicijnen en minimaal één keer per jaar controle inhalatietechniek.

U kunt ook zelf kijken of u goed inhaleert op de website http://www.inhalatorgebruik.nl/

Ook als u geen problemen ervaart, is het belangrijk om op de geplande controles te komen. Dit kan complicaties voorkomen.

Lotgenotencontact  in uw buurt
Als longpatiënt heeft u veel aan uw arts of verpleegkundige, maar wat u van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. U leert van andermans ervaring. Dat kan bij Longpunt, de ontmoetingen die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners. Het programma kunt u vinden op de website.

Wilt u meer weten over wat COPD precies is, kijk dan op de website van het Longfonds.

 

 

 

 

Voor dringende hulp
van de huisarts buiten
kantoortijden.

Bel de Spoedpost Deventer

0570 - 501 777

 

Spoedpost Deventer
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer