Print pagina

GGZ

GGZ in de huisartsenpraktijk
Hebt u psychische klachten als depressiviteit, angst of stress, dan kunt u bij uw eigen huisarts terecht. Als het nodig is, verwijst hij u door naar een andere hulpverlener, bijvoorbeeld een psycholoog. Maar in veel gevallen kunt u ook in uw eigen huisartsenpraktijk geholpen worden. De huisartsen in deze regio werken hiervoor allemaal samen met een POH GGZ of psycholoog. POH GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Dit zijn zorgverleners met veel kennis en ervaring in de GGZ en het maatschappelijk werk. Zij hebben meer tijd om u te helpen dan de huisarts en u kunt meestal snel terecht. De POH GGZ valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts en zij hebben regelmatig overleg over uw behandeling.

GGZ binnen de HCDO
De HCDO heeft een bv GGZ Huisartsenzorg Deventer opgericht om de huisartsen te ondersteunen bij het leveren van geestelijke gezondheidszorg in hun praktijk. We informeren huisartsen over het werken met een POH GGZ en organiseren nascholingen.  De HCDO organiseert ook bijeenkomsten waar POH’s GGZ elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Daarnaast stimuleert en faciliteert de HCDO de samenwerking tussen verschillende regionale partijen in de geestelijke gezondheidszorg, zodat de patiënt snel op de juiste plek geholpen wordt.

Vragen
Voor vragen over geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk kunt u terecht bij uw eigen huisarts.

Voor dringende hulp
van de huisarts buiten
kantoortijden.

Bel de Spoedpost Deventer

0570 - 501 777

 

Spoedpost Deventer
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer