Print pagina

VRM (Vasculair Risicomanagement)

Wat zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten?
Risicofactoren voor hart- en/of vaatziekten zijn factoren die maken dat u een verhoogde kans heeft op vernauwing van de slagaderen (aderverkalking), angina pectoris (pijn op de borst), een hartinfarct of een beroerte. Als u een erfelijke aanleg heeft voor het krijgen van hart- en/of vaatziekten dan kunt u die erfelijke aanleg niet veranderen. Maar risicofactoren zoals roken of hoge bloeddruk zijn wel te beïnvloeden. U kunt dus zelf iets doen om de kans op hart- en/of vaatziekten te verminderen.

Welke risicofactoren zijn er?
De belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn:

 • een hart- en vaatziekte hebben (gehad)
 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • reumatoïde artritis
 • roken
 • hoge bloeddruk
 • een verhoogd cholesterolgehalte
 • een vader, moeder, broer of zus die vóór de leeftijd van 60 jaar een hart- of vaatziekte heeft gekregen
 • te weinig lichaamsbeweging
 • overmatig alcoholgebruik
 • ongezonde voeding
 • overgewicht
 • stress

Het risico op hart- en vaatziekten neemt toe met de leeftijd en is voor mannen groter dan voor vrouwen. Sommige factoren geven meer risico dan andere; samen versterken ze elkaar.

Behandeling
Om uw risico op hart- en vaatziekten te verlagen is het belangrijk gezond te leven. Dat kan betekenen dat u bepaalde leefgewoontes moet veranderen. Als u rookt is het heel belangrijk dat u hiermee stopt, omdat uw risico op hart- en vaatziekten hierdoor sterk vermindert. Wanneer u stopt met roken, daalt uw risico op hart- en vaatziekten zo sterk, dat medicijnen voor het verlagen van uw bloeddruk of cholesterol soms niet meer nodig zijn. Probeer gezond en gevarieerd te eten. Drink niet meer dan een tot twee glazen alcohol per dag. En zorg dat u tenminste vijf dagen per week een halfuur per dag actief beweegt. Gezonde voeding en actief bewegen helpen ook om overgewicht tegen te gaan. Als we samen uw risicoprofiel bekijken, zien we vanzelf welke adviezen voor u het belangrijkst zijn om uw risico op hart- en vaatziekten te verlagen.

Medicijnen
Als uw risico op hart- en vaatziekten verhoogd is, bekijken we in de praktijk of u baat heeft bij medicijnen om uw bloeddruk of cholesterolgehalte te verlagen. Hoe hoger uw geschatte risico op hart- en vaatziekten, en hoe hoger uw bloeddruk of cholesterolgehalte, des te groter is de kans dat u baat heeft bij deze medicijnen om uw risico te verlagen.

De behandeling hangt af van de groep waar u toe behoort. Er zijn drie groepen:

 • mensen met een hart- en vaatziekte
 • mensen met diabetes mellitus
 • mensen zonder deze aandoeningen

Als u een hart- en vaatziekte heeft (gehad):

 • heeft u altijd baat bij een cholesterolverlagend medicijn, bijvoorbeeld een statine
 • heeft u altijd baat bij een bloeddrukverlagend medicijn als uw bloeddruk verhoogd is of als u een beroerte heeft gehad. Bijvoorbeeld plaspil, bètablokker of ACE-remmer.

Als u diabetes heeft:

 • heeft u vrijwel altijd baat bij een cholesterolverlagend medicijn, bijvoorbeeld een statine
 • heeft u vrijwel altijd baat bij een bloeddrukverlagend medicijn als uw bloeddruk verhoogd is

Zonder hart- of vaatziekte en zonder diabetes:

 • Het hangt af van uw geschatte risico en uw cholesterolgehalte of behandeling met een cholesterolverlagend medicijn zinvol is. Dit zoeken we op in een tabel.
 • Het hangt af van uw geschatte risico en uw bloeddruk of behandeling met een bloeddrukverlagend medicijn zinvol is. Ook dit zoeken we op in een tabel.

Voor dringende hulp
van de huisarts buiten
kantoortijden.

Bel de Spoedpost Deventer

0570 - 501 777

 

Spoedpost Deventer
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer