Print pagina

Kwaliteit in de regio

Als huisartsen van de HCDO werken we continu aan verbetering van onze zorgkwaliteit. Hiertoe organiseert de HCDO geregeld nascholingen voor de huisartsen en voor praktijkpersoneel. Verder worden projecten in de regio gezamenlijk opgepakt. Twee voorbeelden hiervan zijn Regio accreditering en OZO verbindzorg. Daarnaast is een project voor ouderenzorg in ontwikkeling, om ook deze specifieke zorg in de regio goed te organiseren. 
Om genoemde projecten te laten slagen en om effectief en efficiënt te communiceren is een goede ICT omgeving onmisbaar. 

Klik hiernaast om meer over deze onderwerpen te lezen. 

Voor dringende hulp
van de huisarts buiten
kantoortijden.

Bel de Spoedpost Deventer

0570 - 501 777

 

Spoedpost Deventer
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer