Print pagina

ICT

De tijd dat de huisarts nog op een groene kaart de patiëntgegevens bijhield ligt al lang achter ons. ICT vormt een onmisbaar hulpmiddel binnen de huisartsenpraktijk, zowel voor het dagelijkse werk in de praktijk als voor communicatie met andere zorgverleners. Centraal onderdeel van de ICT in de huisartsenpraktijk is het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Hierin wordt het medisch dossier van de patiënt bijgehouden.

Inzage medische gegevens

Voor de patiëntveiligheid is het belangrijk dat deze gegevens in bepaalde gevallen worden gedeeld met andere zorgverleners. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een patiënt medicijnen krijgt voorgeschreven door de specialist in het ziekenhuis, waarvan de huisarts weet dat hij daarvoor allergisch is.

Meestal gaat dit delen van gegevens in de vorm van een (digitale) verwijsbrief. Zo ontvangt de medisch specialist naar wie de huisarts de patiënt heeft doorverwezen een digitale brief met daarin de relevante voorgeschiedenis en het eventuele medicijngebruik. Een medisch specialist heeft niet direct inzage in het patiëntendossier bij de huisarts.

Een huisarts op wie de patiënt een beroep doet als zijn eigen huisarts niet beschikbaar is, bijvoorbeeld in de vakantie, of als de huisartsenpost buiten kantoortijden wordt gebeld, kan wel zelf (een samenvatting van) de gegevens uit het patiëntendossier bij de eigen huisarts oproepen. Lees hierover meer op http://www.vzvz.nl/

Voor dringende hulp
van de huisarts buiten
kantoortijden.

Bel de Spoedpost Deventer

0570 - 501 777

 

Spoedpost Deventer
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer