Print pagina

Nascholing

De HCDO bevordert met verschillende commissies de deskundigheid en kwaliteit van huisartsen en alle praktijkmedewerkers waaronder praktijkassistenten, praktijkondersteuners en triagisten. Jaarlijks wordt in gezamenlijkheid door alle betrokken commissies een coherente nascholingsagenda voor alle onderdelen van de HCDO (dagpraktijken, ketenzorg en spoedpost) opgesteld. In samenwerking met externe deskundigen worden cursussen en conferenties aangeboden. Voor regio-overstijgende cursussen wordt samengewerkt met partners zoals HOOG, Langerhans en het Nederlands Huisartsen Genootschap

Voor dringende hulp
van de huisarts buiten
kantoortijden.

Bel de Spoedpost Deventer

0570 - 501 777

 

Spoedpost Deventer
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer