Print pagina

Ouderenzorg

Veranderingen

De zorg voor de oudere patiënt is sterk in beweging. Dat heeft te maken met de verschuiving van de zorg – steeds meer ouderen (ook met toenemende gezondheidsproblemen) wonen thuis. Dat vraagt van de huisartsen een andere manier van zorg verlenen. De komende jaren zal daarom door de huisartsen geïnvesteerd worden in betere zorg voor ouderen thuis. De wensen van de oudere patiënt staan daarin centraal. De zorg kan alleen maar goed geleverd worden in samenwerking met andere hulpverleners.

Oudere patiënten met meerdere gezondheidsproblemen

De aandacht van de huisarts gaat uit naar de oudere patiënt met meerdere gezondheidsproblemen. Die problemen worden op een rij gezet en aan de hand daarvan wordt een zorgplan gemaakt. Vanuit de huisartspraktijk zal dat vooral gedaan worden door de praktijkondersteuner. Speciale aandacht in het zorgplan gaat uit naar de medicatie die de patiënt gebruikt.

Klankbordgroep

Om de zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de patiënt is het de bedoeling om een klankbordgroep van ouderen in het leven te roepen. Op die manier kan de stem van de patiënt gehoord worden. Voor informatie daarover kunt u zich wenden tot het secretariaat van de HCDO.

Voor dringende hulp
van de huisarts buiten
kantoortijden.

Bel de Spoedpost Deventer

0570 - 501 777

 

Spoedpost Deventer
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer