Print pagina

OZO verbindzorg

OZO verbindzorg is een web-based communicatie en coördinatieplatform. Het ondersteunt het sociaal medisch netwerk rond thuiswonende kwetsbare mensen bij de organisatie van zorg en ondersteuning. Het innovatieve van OZO-verbindzorg zit in drie elementen:

  • de cliënt is regisseur en bepaalt wie met het autorisatiesysteem toegang heeft tot zijn gegevens
  • eenvoud
  • koppeling aan onder andere het huisarts informatiesysteem (HIS)

Verscheidene praktijken in de regio maken al gebruik van dit systeem. Het wordt de komende tijd verder uitgerold in de regio.

Lees meer over OZO verbindzorg.

  

 

Voor dringende hulp
van de huisarts buiten
kantoortijden.

Bel de Spoedpost Deventer

0570 - 501 777

 

Spoedpost Deventer
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer