Print pagina

Praktijkmanagement

Praktijkmanagers kunnen worden ingezet om huisartsen te ondersteunen in de bedrijfsvoering van hun praktijk. Hierdoor worden huisartsen ontlast van niet patiënt gebonden taken, waardoor de huisarts zich kan richten op medische zaken.

Praktijkmanagers helpen de huisartsen niet alleen bij de werkzaamheden in de eigen praktijk, maar kunnen ook ondersteuning bieden bij het realiseren van samenwerking met externen, bij zorgvernieuwingstrajecten en andere projecten waarin de praktijk betrokken is.

Binnen de HCDO werken de praktijkmanagers samen in een netwerk. In dit netwerk wordt onder andere informatie uitgewisseld en deskundigheidsbevordering georganiseerd. Het netwerk kan bovendien worden ingezet voor bredere vraagstukken die de individuele praktijken overstijgen.

Voor huisartsen die lid zijn van de HCDO biedt de HCDO ondersteuning bij werving en selectie en tijdens de opstartfase van praktijkmanagement.

Voor dringende hulp
van de huisarts buiten
kantoortijden.

Bel de Spoedpost Deventer

0570 - 501 777

 

Spoedpost Deventer
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer