Print pagina

Organisatie

De HCDO is in 2015 ontstaan uit een samenvoeging van de Huisartsen Vereniging Deventer e.o., de Centrale Huisartsenpost Salland en de Huisartsen Zorggroep Deventer e.o.

De HCDO bestaat uit een coöperatie en een werkmaatschappij. Bij de coöperatieve vereniging zijn alle huisartsen uit de regio aangesloten. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van vijf huisartsen. Dit bestuur is enig aandeelhouder van de werkmaatschappij Holding Huisartsenzorg Deventer e.o. bv. De holding heeft drie dochterondernemingen:

  • Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. levert de spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren
  • Ketenorganisatie Huisartsenzorg Deventer e.o. organiseert en faciliteert bepaalde vormen van chronische zorg en de inzet van POH-GGZ in de dagpraktijk
  • Kwaliteit en Ondersteuning Huisartsenzorg Deventer e.o. organiseert nascholing, maakt regio brede samenwerkingsafspraken en ondersteunt huisartsen op het gebied van kwaliteitsontwikkeling.

De holding en haar dochterondernemingen worden bestuurd door de directie. De Raad van Commissarissen houdt onafhankelijk toezicht op de directie.

In het figuur van de juridische structuur kunt u zien hoe de diverse organisatieonderdelen met elkaar zijn verbonden.

Bestuur Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken:
De heer drs. M.C. Noordijk, huisarts
De heer dr. A.O. Quartero, huisarts (voorzitter)
De heer drs. J.D. Reddingius, huisarts
Mevrouw drs. G. Spijkerman, huisarts

Directie Holding Huisartsenzorg Deventer en Omstreken:
Mevrouw drs. H.J.M. van Son
De heer drs. L.W.L. Fraza, huisarts

Raad van Commissarissen Holding Huisartsenzorg Deventer en Omstreken:
De heer J. Jacobs
De heer drs. A. Jonkman, arts
De heer drs. T.J. Schouten (voorzitter)

Voor dringende hulp
van de huisarts buiten
kantoortijden.

Bel de Spoedpost Deventer

0570 - 501 777

 

Spoedpost Deventer
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer