Print pagina

Zorgpartners

Huisartsen leveren zorg in samenwerking met andere zorgaanbieders. Soms is die samenwerking beperkt tot bijvoorbeeld een verwijzing, maar vaak ook is de samenwerking intensiever zoals bijvoorbeeld met de thuiszorg.

Belangrijke samenwerkingspartners voor de HCDO zijn het Deventer Ziekenhuis, thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen, ambulancediensten, meldkamers ambulancedienst, de huisartsenposten in aanpalende gebieden, andere eerstelijnszorgaanbieders (apotheken, oefentherapeuten, diëtisten, podotherapeuten, logopedisten, verloskundigen, wijkverpleegkundigen en psychologen) GGZ-instellingen, instellingen voor verslavingszorg, gemeenten, GGD en Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen.

Daarnaast maakt de HCDO deel uit van verscheidene samenwerkingsverbanden zoals Regionaal Overleg Acute Zorg Zwolle, Palliatief Netwerk Salland, Zorg en Innovatie In Salland en Omgeving (ZISO) en Proscoop.

Als grootste zorgverzekeraar in deze regio is ENO de belangrijkste zorgverzekeraar.

Voor dringende hulp
van de huisarts buiten
kantoortijden.

Bel de Spoedpost Deventer

0570 - 501 777

 

Spoedpost Deventer
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer