Print pagina

Wie kan uw huisartsdossier bekijken?

Als u ziek bent, wilt u goede en veilige zorg ontvangen. Meestal kunt u met klachten over uw gezondheid terecht bij uw eigen huisarts. Uw huisarts houdt een dossier bij over de zorg die hij/zij aan u levert. Hij/zij bewaart de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummers en eventueel e-mailadressen
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verzekeringsgegevens
 • Medische gegevens, bijvoorbeeld over uw behandeling, doorverwijzingen en resultaten van onderzoeken 

Als u bij uw eigen huisarts komt, kan deze met de informatie uit uw dossier zorgen dat u goed en veilig wordt geholpen. Uw medische dossier van de huisarts, bevat persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Daarom mag niet zomaar iedere zorgverlener dat dossier inzien. 
Het kan voorkomen dat u onverhoopt gebruik moet maken van een andere huisarts of apotheek, of buiten kantooruren van de Spoedpost Huisartsenzorg of de Dienstapotheek in het Deventer Ziekenhuis. Misschien bent u voor behandeling of nader onderzoek wel doorverwezen naar een medisch specialist in een ziekenhuis. Er zijn verschillende afspraken voor het uitwisselen van gegevens als u naar een andere arts of apotheek gaat. Daarover leest u meer op deze pagina.

De Spoedpost Deventer

Als u  ’s avonds en in het weekend acute medische zorg nodig heeft kunt u terecht op de Spoedpost huisartsenzorg Deventer. De huisartsen en assistenten die daar werken, kunnen voor de meeste patiënten uit de regio Deventer het dossier dat uw eigen huisarts over u bijhoudt inzien. Zo voorkomen we ongelukken met verkeerde medicatie en zorgen we ervoor dat u snel en veilig geholpen kunt worden. Wij gaan ervan uit dat u dit ook belangrijk vindt en dat u geen bezwaar heeft tegen deze werkwijze.

Als u wel bezwaar heeft, kunt u dat doorgeven aan uw eigen huisarts. Dit kan mondeling, maar u kunt ook het bezwaarformulier gebruiken: https://www.volgjezorg.nl/toestemming

Hierin kunt u expliciet wél of juist géén toestemming geven.

Uitzondering op bovenstaande zijn de patiënten van de volgende huisartspraktijken:

 • Praktijk Salimans in Gorssel
 • Praktijk Van Gelderen in Gorssel
 • Praktijk Schroth in Epse
 • Praktijk Kluft Wladash in Haarle

Zij gebruiken namelijk een ander computersysteem dan de Spoedpost en de andere huisartsen in de regio. Daardoor kan er niet rechtstreeks met deze praktijken gecommuniceerd worden, maar alleen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Voor patiënten van deze praktijken geldt dat er alleen na actieve toestemming via het Landelijk Schakelpunt (LSP) op de Spoedpost huisartsenzorg inzicht is in het patiëntendossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Bent u patiënt bij één van bovenstaande huisartspraktijken, dan geldt onderstaande toelichting op het LSP voor u.

Het Landelijk Schakelpunt (LSP)
Het LSP bewaart geen gegevens en slaat geen dossiers op. Het is een goed beveiligd computernetwerk dat het mogelijk maakt om medische informatie beschikbaar te stellen en in te zien. Er wordt zorgvuldig vastgelegd wie uw dossiers hebben bekeken en wanneer. Uw huisarts en apotheek zien wie er in uw gegevens hebben gekeken en of dit terecht was. Dit kunt u zelf ook controleren. Op de website over het LSP leest u hoe het LSP werkt, wie er toegang heeft tot uw gegevens en wie niet, hoe u toestemming geeft en hoe u delen van uw dossier kunt afschermen.

Meerdere keren toestemming geven
U moet uw huisarts en uw apotheek allebei apart toestemming geven. In de praktijk maken veel mensen gebruik van meerdere apotheken. Soms heeft een apotheek bijvoorbeeld iets niet op voorraad waarvoor u op dat moment wel bij een andere apotheek terecht kunt. Voor het delen van uw medicijngegevens via het LSP, moet u elke apotheek apart toestemming geven. Ook als u medicijnen haalt bij een apotheek in een ziekenhuis, is het belangrijk om daar toestemming te geven voor het delen van uw medicatiegegevens via het LSP. Uw eigen apotheek en uw huisarts kunnen dan zien welke medicatie u van uw medisch specialist heeft gekregen en daar rekening mee houden bij hun behandeling.

Het Deventer Ziekenhuis 
Voor artsen in het Deventer Ziekenhuis gelden dezelfde regels als voor artsen in andere ziekenhuizen in Nederland. Deze artsen kunnen nooit het dossier van uw huisarts raadplegen. Ze zouden dan mogelijk tot te veel informatie toegang hebben, die helemaal niet relevant is voor uw specifieke behandeling. Ze kunnen wel toegang hebben tot het dossier van uw apotheek, maar alleen als zij u onder behandeling hebben. En dan alleen als u uw apotheek vooraf expliciet toestemming heeft gegeven om uw dossier beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Als u bij behandeling en zeker ook bij spoed snel en veilig geholpen wilt kunnen worden in het ziekenhuis, is het dus belangrijk om uw apotheek toestemming te geven om uw dossier beschikbaar te stellen voor inzage via het LSP. U kunt dit regelen via: https://www.volgjezorg.nl/toestemming of contact opnemen met uw apotheek.

Op het moment dat uw eigen huisarts of een waarnemend huisarts (van de Spoedpost huisartsenzorg) u verwijst naar een ziekenhuis, zal hij of zij relevante gegevens meesturen uit uw dossier. Hiervoor hoeft hij geen toestemming te vragen. Omdat het in het belang van uw behandeling is, wordt uw toestemming verondersteld. Als u echter niet wilt dat uw huisarts bepaalde gegevens meestuurt, kunt u dit bij uw huisarts aangeven.

Zoals gezegd, kunnen specialisten nooit uw dossier bij de huisarts raadplegen. Omgekeerd geldt dat huisartsen in de regio Deventer en de huisartsen op de Spoedpost huisartsenzorg wél uw dossier dat het Deventer Ziekenhuis over uw behandeling bijhoudt kunnen raadplegen. Dat is een groot goed, aangezien de huisarts in zijn beleid dan rekening kan houden met de bevindingen van de specialist en de uitslagen van onderzoeken die in het ziekenhuis hebben plaatsgevonden.

Huisartsen kunnen echter niet het volledige dossier inzien: de aantekeningen van de specialist, de zogenaamde ‘decursus’ is niet inzichtelijk. Deze informatie is onnodig voor de huisarts en dus afgeschermd. Uiteraard gebeurt het inzien van het ziekenhuisdossier op een veilige manier en wordt ieder gebruik gelogd. Huisartsen hebben alleen toegang tot hun eigen patiënten of de patiënten voor wie zij waarnemen.

Als u bezwaar hebt tegen het feit dat uw huisarts uw dossier bij het Deventer Ziekenhuis kan raadplegen, neem dan contact op met het Deventer Ziekenhuis. U kunt overigens ook zelf uw dossier in het Deventer Ziekenhuis inzien. Ga daarvoor naar https://mijn.dz.nl/

Let op: de inzage mogelijkheid van uw huisarts in uw ziekenhuisdossier geldt alleen voor het Deventer Ziekenhuis en niet voor andere ziekenhuizen.

Voor dringende hulp
van de huisarts buiten
kantoortijden.

Bel de Spoedpost Deventer

0570 - 501 777

 

Spoedpost Deventer
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer