Print pagina

Heeft u een klacht? Praat erover!

De huisartsen en doktersassistentes van de huisartsenpost proberen u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij horen dit graag van u, zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken. Bovendien leren wij van uw melding en kunnen wij de kwaliteit van onze zorgverlening in de toekomst verbeteren.

Hoe meldt u een klacht?
U kunt uw klacht op verschillende manieren melden bij de Spoedpost Huisartsenzorg:

 • vul het klachtenformulier in;
 • stuur uw klacht per mail naar info@hcdo.nl;
 • stuur een brief naar:
  Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o.
  t.a.v. klachtenfunctionaris
  Nico Bolkesteinlaan 75
  7416 SE  DEVENTER
 • bel tijdens kantooruren naar de Spoedpost Huisartsenzorg: 0570-501770.

Vermeld in ieder geval uw naam, telefoonnummer en geboortedatum. Dient u een klacht in namens iemand anders, dan graag de naam en geboortedatum van de betrokkene doorgeven. Vermeld ook de datum wanneer u contact met de huisartsenpost heeft gehad.

Wat doen wij met uw klacht?
De klachtenfunctionaris van de Spoedpost Huisartsenzorg neemt contact met u op. U kunt uw klacht dan nader toelichten. Eventueel kan de klachtenfunctionaris u in contact brengen met de betrokken zorgverlener. Persoonlijk contact met de zorgverlener werkt vaak verhelderend en kan leiden tot een oplossing. Indien nodig, kan de klachtenfunctionaris als onafhankelijk bemiddelaar optreden tussen u en de zorgverlener. Het doel is om binnen zes weken samen met u en de zorgverlener de klacht af te handelen.

Bent u niet tevreden met de oplossing?
Misschien bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht. Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Kijk hiervoor op www.skge.nl.

Privacy en geheimhouding.
Als u een klacht indient, dan gaan wij daar vertrouwelijk mee om.  Dat betekent dat uw gegevens alleen ter beschikking worden gesteld aan de personen die betrokken zijn bij de behandeling van de klacht.

Compliment
Bent u positief over de behandeling op de huisartsenpost, dan kunt u een compliment geven via het complimentenformulier. Ook een verbetersuggestie kunt u hier melden.

Hoe kunt u een klacht melden over uw huisartsenpraktijk?
De snelste manier is uw klacht rechtstreeks te melden bij uw huisarts. Raadpleeg eventueel de website van uw eigen huisarts. Klik hier om de praktijk van uw huisarts te vinden.

 

 

Voor dringende hulp
van de huisarts buiten
kantoortijden.

Bel de Spoedpost Deventer

0570 - 501 777

 

Spoedpost Deventer
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer