Huisartsen Deventer en Omstreken

De huisartsen in de regio Deventer werken samen in de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO). Ons doel: zorgen dat uw huisarts zorg kan leveren, zoals huisartsenzorg bedoeld is: dichtbij, persoonlijk en van goede kwaliteit.

Om dit te realiseren voeren we regionale kwaliteitsprojecten uit om de zorg gericht te verbeteren. Buiten kantooruren organiseren we de huisartsenzorg in de Spoedpost Huisartsenzorg. De dagpraktijken ondersteunen we bij de ketenzorg voor chronisch zieken. Ook verzorgen we nascholing voor huisartsen en hun medewerkers. Zo bent u altijd verzekerd van professionele zorg door vertrouwde zorgverleners.

De HCDO heeft bij een groot aantal huisartsenpraktijken en apotheken in de regio de MedGemak app geïmplementeerd. MedGemak is een aanvulling op MijnGezondheid.Net waarbij de patiënt via de app een online afspraak kan maken, een e-consult kan doen en herhaalreceptuur kan aanvragen.
Meer informatie vindt u op de website: mijngezondheid.nl/medgemak

ACTUEEL

De Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) monitort continue de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.

Een crisisteam houdt steeds contact met de huisartsen en ketenpartners in de regio om de vinger aan de pols te houden. Dit om zo nodig snel de nodige maatregelen te kunnen treffen.

Actuele en algemene informatie over de ontwikkelingen rondom het Coronavirus vindt u op de website van de Rijksoverheid en het RIVM. Voor medisch inhoudelijke vragen kijkt u op Thuisarts.nl.