Initiatieven

In onze regio zetten wij in op projecten en initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan het werkplezier van de zorgverlener, de betrokkenheid van de patiënt en de samenwerking met ketenpartners. Dit als doel om de kwaliteit van zorg en continuïteit van de huisartsenzorg te borgen.

Lees meer over onze projecten en initiatieven