Samenwerking

Wij werken samen met ketenpartijen zoals het Deventer
Ziekenhuis, de Verpleeg- en Verzorgingstehuizen, Thuiszorg (VVT), gemeenten, welzijnsorganisaties, apothekers en de GGZ. Die samenwerking in ketenverband willen we de komende jaren intensiveren. Dat is nodig omdat door de toenemende zorgvraag en de tekorten aan zorgprofessionals ook de continuïteit van de huisartsenzorg onder druk staat. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen met goede, intensieve samenwerking het werkplezier behouden blijft en de huisartsen meer tijd voor de patiënt hebben.

In de regio werken wij samen:

Onderstaand een aantal voorbeelden van samenwerkingsverbanden waarin wij een actieve rol hebben.