Regioverpleegkundige

De regioverpleegkundige is hét aanspreekpunt in de ANW-uren voor WLZ- en thuiszorg bij vragen over de (veranderende) toestand van de cliënt, advies over medicatie én triage voor ongeplande situaties die niet kunnen wachten tot de volgende dag. De regioverpleegkundige is mobiel, dat betekent dat hij/zij niet fysiek op de locatie aanwezig is. Met triage wordt beoordeeld of de fysieke aanwezigheid van de regioverpleegkundige of huisarts toch nodig is. Indien nodig kan er ook een advies gegeven worden.

Aanleiding

In januari 2020 werd de regioverpleegkundige geïntroduceerd in 6 Wlz-locaties. In de opstartfase werd begonnen in de nacht maar al snel werd in juni 2020 de uitrol gedaan naar de avonden en de weekenden. En met groot succes! De zorg van deze locaties weet de regioverpleegkundigen goed te vinden voor advies, triage en het uitvoeren van complexe handelingen of om te sparren.

Inzet regioverpleegkundige voor de Spoedpost huisartsenzorg

Nu volgt de derde fase van het project, namelijk de uitrol van de regioverpleegkundige voor de Spoedpost huisartsenzorg. Wat houdt dit concreet in? De inzet van de regioverpleegkundige voor de Spoedpost bestaat uit drie stappen:

Sinds 1 februari 2022 bellen de thuiszorgmedewerkes van Solis, Carinova en ZGR met de regioverpleegkundige in plaats van met de Spoedpost huisartsenzorg. Binnen de ANW-uren ligt de coördinatie van de spoedzorg van de thuiszorg cliënten bij de regioverpleegkundige. Daar waar medewerkers van de thuiszorg in de ANW-uren eerst nog konden bellen naar de Spoedpost huisartsenzorg, wordt nu voor de spoedzorg de regioverpleegkundige ingeschakeld. Het is gebleken dat de regioverpleegkundigen veelvuldig door de thuiszorgmedewerkers worden gebeld. De regioverpleegkundigen geven telefonisch advies of komen ter plaatse. Stap 1 is hiermee succesvol geïmplementeerd.

Door de regioverpleegkundige komen er vanuit de thuiszorg minder telefoontjes en hebben we minder visites. Dat scheelt!

I. Delemarre, huisarts Spoedzorg

Betrokkenheid vanuit de HCDO

De regioverpleegkundigen werken vanuit de Spoedpost huisartsenzorg. Zo leren de triagisten, huisartsen en regioverpleegkundigen elkaar steeds beter kennen. De regioverpleegkundige doet zijn/haar best de vragen van de patiënten van de huisarts zelfstandig op te lossen. Lukt dit niet, dan meldt de regioverpleegkundige zich bij de huisarts voor overleg.

Vanuit de HCDO wordt voor de implementatie van de regioverpleegkundige op de Spoedpost huisartsenzorg een projectleider ingezet. Daarnaast nemen we deel aan de project- en werkgroep.

Meer informatie?

Kijk op regioverpleegkundige.nl.