Zorgprogramma’s

De HCDO ondersteunt met een team van kaderartsen en consulenten huisartsenpraktijken bij het leveren van ketenzorg voor chronisch zieken, patiënten met psychosociale problematiek (GGZ) en ouderen. Dit doet de HCDO door het organiseren en faciliteren van zorgprogramma’s. Binnen deze zorgprogramma’s wordt nauw samengewerkt met betrokken ketenpartners.
Vanuit de visie dat geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie onderdeel zijn van de ketenzorg is de HCDO betrokken bij de organisatie van de Gecombineerde Leefstijl Interventie.

Waar wilt u meer over weten?

CVRM
Cardio Vasculair Risicomanagement

GGZ

Stappen

GLI
Gecombineerde Leefstijlinterventie

Meer weten over onze zorgprogramma’s?

Neem contact op met Laura van den Hoek, Manager Ketenzorg