Diabetes

Het diabetes zorgprogramma richt zich op het behandelen van patiënten met DM, oftewel suikerziekte. De focus ligt op (vroegtijdig) diagnose en het uitvoeren van controles waarbij er wordt gestreefd naar een normale bloedsuikerwaarde in het bloed om complicaties te voorkomen.
De HCDO ondersteunt praktijken bij de uitvoering van deze zorg door het contracteren van deze zorg, de inzet van kaderartsen en consulenten, het bieden van nascholingen en het maken van samenwerkingsafspraken met ketenpartners.

Patiënten informatie

Diabetes type 2 is een chronische ziekte waarbij de hoeveelheid bloedsuiker (glucose) in het bloed is verhoogd. Normaal kan het lichaam de hoeveelheid bloedsuiker zelf regelen met het hormoon insuline. Bij diabetes maakt het lichaam geen of te weinig insuline meer, of het lichaam reageert niet goed op de insuline. Als er te lang veel suiker in het bloed zit, tast dit alle organen, zenuwen en lichaamsweefsels aan. Diabetes is een ingrijpende ziekte, waarbij een snelle en goede behandeling heel belangrijk is. Diabetes type 2 kan erfelijk zijn, maar u loopt ook meer risico als u overgewicht hebt, weinig beweegt of als vrouw zwangerschapsdiabetes hebt gehad. Daarnaast kan een hogere leeftijd de kans vergroten dat u diabetes krijgt. Bent u patiënt en wilt u meer informatie over DM, ga dan naar thuisarts.nl of neem contact op met uw huisarts.

Ondersteuning praktijken

De HCDO ondersteunt met de kaderarts DM en consulent DM huisartsenpraktijken bij het leveren van kwalitatief goede Diabeteszorg door:

Ketenpartners

Diabetes is een ingrijpende ziekte en vereist een multidisciplinaire aanpak. Binnen het ketenzorgprogramma zijn er meerdere ketenpartners betrokken met wie wij samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Met deze ketenpartners hebben onze kaderarts en consulent structureel overleg om afspraken te evalueren en te herijken en gezamenlijk in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan de kwaliteit van zorg. Onze ketenpartners zijn:

MDO eerste- en tweedelijn

Periodiek nemen onze kaderarts en consulent deel aan een multidisciplinair overleg (MDO) samen met internisten en verpleegkundig specialisten vanuit het Deventer Ziekenhuis. In het MDO worden verwijzingen, consultaties, casuïstiek, literatuur en werkafspraken besproken en geëvalueerd. Dit met als doel om de samenwerking in de regio en daarmee de kwaliteit van diabeteszorg te verbeteren.