Uitgelicht

Samenwerken aan de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment voor ouderen

Inspirerende bijeenkomst over betere samenwerking rond ouderen met complexe zorgvraag. Huisartsen, verpleegkundig specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en geriaters kwamen woensdag 2…

Bewustwordingscampagne Spoedpost.

De Spoedpost Huisartsenzorg in Deventer start in augustus met een campagne om de mensen bewust te maken van het gebruik…

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Onze huisartsen werken sinds kort samen met leefstijlcoaches op het gebied van leefstijlinterventie. Voordeel is dat Gecombineerde LeefstijIInterventie (GLI) nu…

Lancering website GLI-Salland

Vanaf half mei is de website www.glisalland in de lucht! Hiermee kunnen inwoners, zorgprofessionals en GLI aanbieders terecht voor alle…

Deze huisartsen in Twello en Luttenberg hebben meer tijd voor hun patiënt, maar kan dat zo blijven?

Meer tijd voor de patiënt. Dat wil iedere huisarts wel. En het kán ook. Dat bewijst een proef waar huisartsen uit Deventer en omgeving sinds 2019 aan meedoen. Deze huisartsen willen de werkwijze voortzetten. “Een consult van tien minuten is echt te kort.’’

Meerjarenbeleidsplan

Samen sterk voor vertrouwde huisartsenzorg dichtbij, onder dat motto werken we aan de toekomst van de huisartsenzorg in deze regio….