Over ons

De huisartsen in de regio rond Deventer werken samen in de HCDO – Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken. Deze coöperatie ondersteunt en organiseert de huisartsenzorg in de regio. De avond-, nacht- en weekenddiensten vanuit de Spoedpost Huisartsenzorg zijn daar een goed voorbeeld van. Maar ook de zorg voor chronisch zieken, zoals diabetes- en COPD-patiënten, verbeteren we samen. Daarnaast werken we op het gebied van kwaliteit samen. We organiseren nascholingen voor huisartsen en hun praktijkpersoneel en we maken regiobrede samenwerkingsafspraken met andere zorgaanbieders zoals het Deventer Ziekenhuis. Tevens pakken we kwaliteitsverbeterprojecten, zoals praktijkaccreditering, samen op. De HCDO ondersteunt ook de GGZ in de huisartsenpraktijken.

Ons team

Met ons enthousiaste team ondersteunen wij alle huisartsenpraktijken in onze mooie regio Salland.

Bestuur

Het bestuur van de HCDO bestaat uit vier huisartsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging HCDO, waarbij alle huisartsen in de regio zijn aangesloten.

Kaderartsen en consulenten

Onze kaderartsen zijn huisartsen die expertise binnen een bepaald vakgebied hebben, waarbinnen zij samen met consulenten de HCDO adviseren en ondersteunen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen vervult naast haar toezichthoudende taak ook een waardevolle rol als klankbord voor de directie.

Cliëntenraad

De cliëntenraad heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de patiënten uit de regio van de HCDO te behartigen.

Huisartsenpraktijken

In de regio werken zo’n 150 huisartsen in 66 praktijken. Voor een overzicht van alle huisartsen klik hieronder.

Organisatie

De HCDO is in 2015 ontstaan uit een samenvoeging van de Huisartsen Vereniging Deventer e.o., de Centrale Huisartsenpost Salland en de Huisartsen Zorggroep Deventer e.o.

Meerjarenbeleidsplan

Met trots presenteren wij ons meerjarenbeleidsplan 2022-2025.


Jaarverslag en Jaarrekening


Met trots presenteren wij onze jaarverslagen. Ook vindt u hier de jaarrekeningen en WNT verantwoording.