Jaarrekening

Voor u ligt de jaarrekening 2021 van de HCDO. In de geconsolideerde jaarrekening is ook de WNT opgenomen.

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de HCDO. De WNT verantwoording is opgenomen in de geconsolideerde Jaarrekening 2021.