Jaarrekening

Zie hieronder de jaarrekeningen van de HCDO:

jaarrekening 2023
jaarrekening 2022
jaarrekening 2021

In de geconsolideerde jaarrekeningen is ook de WNT opgenomen.

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de HCDO. De WNT verantwoording is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekeningen.