Gecombineerde Leefstijlinterventie

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. De HCDO organiseert en faciliteert Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) in Salland.

gli

Wat is de GLI?

De GLI is een leefstijltraject met aandacht voor: Bewegen, Gezonde Voeding en Gedragsverandering.
Het wordt vergoed vanuit de basisverzekering als mensen aan de voorwaarden voldoen: een BMI van 30 of hoger, of een BMI van 25 of hoger combinatie met slaapapneu of artrose of in combinatie met een verhoogd risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

Er zijn verschillende GLI programma’s: BeweegKuur, COOL, Samen Gezond in Beweging, X-Fittt GLI, Keer Diabetes2 om en SLIMMER. Al deze programma’s worden uitgevoerd in Salland. Diverse GLI aanbieders hebben een overeenkomst met de HCDO voor de uitvoering van de GLI. Onze huisartsenpraktijken kunnen patiënten naar alle programma’s toe verwijzen. Doel van de HCDO is dat er in de gehele regio een dekkend aanbod van de GLI is.

Meer informatie?

Meer informatie over de leefstijlprogramma’s, het verwijzen en de GLI aanbieders is te vinden op: www.glisalland.nl