Regionaal Aanhoudende Lichamelijke Klachten netwerk Salland

Het netwerk spant zich in om de zorg voor patiënten met Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) in onze regio te verbeteren. Patiënten met ALK, zoals chronische pijnstoornis, prikkelbaredarmsyndroom, tinnitus, vermoeidheid, aspecifieke rugpijn of functioneel neurologische klachten hebben een slechtere kwaliteit van leven.

Sociale kaart

Patiënten met ALK komen in beeld bij verschillende zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de huisarts, medisch specialist, revalidatiearts, psycholoog of fysio- of oefentherapeut. Deze professionals hanteren hun eigen taal, benadering en protocollen, wat leidt tot suboptimale en inefficiënte zorg.

Het Netwerk Aanhoudende Lichamelijke Klachten (NALK) pleit al jaren voor regionale (samenwerkings)netwerken op het gebied van ALK. Een groot knelpunt bij de vorming van regionale netwerken voor ALK is het ontbreken van een goede zorgkaart, waarin alle relevante zorgverleners betrokken bij de ALK zorg zijn opgenomen. Het blijkt dat kennis over mogelijke behandelingen bij hulpverleners vaak ontbreekt, en zij hierdoor patiënten met ALK ook niet goed kunnen informeren. Hierdoor krijgen patiënten met ALK vaak niet tijdig de juiste zorg.

Inmiddels komt hier verandering in. Op nalk.info/zorgkaart ook voor onze regio de sociale kaart met verwijsmogelijkheden.

Regionale consultatie

De Siilo appgroep ‘SOLK Deventer e.o.’ wordt gebruikt voor laagdrempelige consultatievragen. In deze appgroep zitten professionals uit 1e, 2e en 3e lijn, met zowel een somatische als ggz achtergrond. Vaak wordt dezelfde dag gereageerd op een consultatievraag. Inmiddels (mei 2022) bestaat de appgroep uit 130 professionals uit Deventer en omgeving.  

Bijeenkomsten regionaal ALK netwerk

Twee keer per jaar wordt er vanuit het netwerk een bijeenkomst georganiseerd. Er is aandacht voor elkaar leren kennen en weten wat anderen doen (o.a. middels pitches van professionals uit het netwerk). Ook zijn recente ontwikkelingen en nascholing terugkerende agendapunten. Daarnaast gaat de aandacht uit naar het spreken van een gezamenlijke taal.

De bijeenkomsten zijn enerverend en leerzaam. Elke keer komen er weer nieuwe gezichtspunten van de andere professionals uit de keten voorbij die ik mee kan nemen naar mijn spreekuur. In het contact met de ALK patiënt voel je je minder machteloos omdat je tools en verwijsopties hebt ontdekt die je in kan zetten. 

F. Boorsma, huisarts

Stuurgroep

De stuurgroep van het regionaal ALK netwerk bestaat uit professionals van verschillende organisaties vanuit de eerste en tweede lijnt. De bestuurlijk opdrachtgever van het netwerk is Desiree Creemers, voorzitter Raad van Bestuur Deventer Ziekenhuis. Zij staat in nauw contact met Lineke Tak (psychiater specialistisch centrum ALK, Dimence) en Flore Boorsma (huisarts), de aanjagers van dit netwerk.

Wetenschappelijk onderzoek

Sinds 2021 wordt er door een PhD student wetenschappelijk onderzoek verricht naar hoe je kunt meten of collaborative care / regionale netwerken ALK succesvol zijn. De bevindingen worden middels actie-onderzoek geïmplementeerd in het netwerk.