Deventer Rookvrij

De HCDO is aangesloten bij het netwerk Samen Gezond in Deventer. Dit netwerk streeft naar het verbeteren van de ervaren gezondheid van burgers, naar het stimuleren van eigen kracht en regie van burgers ten aanzien van hun gezondheid en het beschikbaar houden van de zorg voor eenieder die het nodig heeft. Voor alle aangesloten partijen sluit een rookvrije regio bij dit streven aan.

Wijkaanpak Project 2022-2023

Vanuit het netwerk zijn diverse initiatieven en activiteiten de afgelopen jaren uitgevoerd; allen gericht op een rookvrije regio. Voor 2022 en 2023 start een project wat zich richt op:

  1. Het verbeteren van de toeleiding naar stoppen met rokenaanbod met specifieke focus op mensen met lage SEP (sociaal economische positie)
  2. Het ondersteunen, versterken en inzetten van professionals en sleutelfiguren om het gesprek over roken aan te gaan met jongeren

Het project wordt via een wijkaanpak gestart in twee wijken. De keuze voor de wijken is bepaald op basis van cijfers lage SEP, behoefte in de wijk en gesprekken met sleutelfiguren.