Regionaal Transferpunt

Het Regionaal Transferpunt (RTP) maakt de zoektocht naar de juiste zorgplek voor de juiste patiënt overbodig. Alle verblijfsvragen in Salland worden in één loket geregeld. Van eerstelijns verblijf en revalidatiezorg tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en respijtzorg (vanuit de Wmo).

Samenwerkend netwerk

Het Regionaal Transferpunt Salland ondersteunt en adviseert in de complexe zoektocht naar een plek voor patiënten die (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven en zorg elders nodig hebben. Het Regionaal Transferpunt Salland biedt ondersteuning aan huisartsen (ook in de avonden en weekenden) en aan de Spoedeisende Hulp. Zodat patiënten op de juiste plek passende zorg ontvangen. Het zorgt ervoor dat patiënten niet meer onnodig opgenomen hoeven te worden of naderhand verhuisd worden door de regio.

Ik heb maar één telefoontje hoeven plegen. Anderhalf uur later kreeg ik bericht dat alles wat geregeld.

Huisarts uit Holten

Uitbreiding takenpakket

Naast het oppakken van verblijfsvragen, heeft het RTP in toenemende mate een adviserende rol richting de huisartsen. Zo kan het Ambulant Team Ouderen via het RTP worden ingezet. Daarnaast vervult het RTP een coördinerende rol bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang.

Meer informatie op regionaaltransferpunt.nl.