HCDO Green Team werkt aan duurzame huisartsenzorg in Salland

25 april 2023

Met elkaar een groene golf veroorzaken. Waarnemend huisarts Marrit Kool maakt zich daar vol overtuiging sterk voor. Samen met haar collega’s Akkelien de Vries en Diederik Drost is ze lid van ‘The Green Team’ en maakt ze plannen om de huisartsenzorg in Salland duurzamer te maken. Klein beginnen, maar met groots effect voor patiënt, huisarts en de aarde, dat is het doel. Dit jaar zetten zij een eerste stap en starten zij onder andere met het bewust maken van huisartsen, apothekers en patiënten op het gebied van het voorschrijven en weggooien van medicatie. Maar er volgt nog veel meer!

Al twaalf jaar werkt Marrit als arts. Ze heeft haar vak op veel verschillende terreinen en in verschillende landen uitgeoefend en dus veel van de wereld gezien. Inmiddels werkt ze al een aantal jaar in Deventer als waarnemend huisarts. ,,Ik wilde graag de collega’s in de regio leren kennen”, vertelt ze. ,,Als waarnemer gaat dat snel, omdat je op verschillende plekken werkt. Op dit moment draai ik diensten op de Spoedpost Huisartsenzorg en ben ik vaste waarnemer bij Medisch Centrum Twello. Ook heb ik een spreekuur bij een asielzoekerscentrum en doe ik waarneemdiensten bij andere praktijken als dat nodig is. ”

Link met de maatschappij
Naast deze waarnemersfunctie heeft ze tijd om projecten op te starten en dat wil ze ook graag. ,,Ik wil mijn werk doen met een link naar de maatschappij”, zegt ze. ,,En zo is ook het idee geboren om vanuit mijn werk met duurzaamheid aan de slag te gaan. Privé deed ik dat al, ik maak me echt zorgen om het klimaat. Dus waarom zou ik dan ook niet mijn werk duurzamer kunnen aanpakken? En, het is ook beter voor de patiënten, want veel gezondheidsklachten komen voort uit de klimaatverandering. Ik kaartte dat aan bij de HCDO en ook daar staat men er positief tegenover. In afstemming met beleidsmedewerker Sophie ten Hove heb ik zelf het projectplan geschreven, dat aansluit bij de landelijke Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst. Al snel kregen we groen licht van HCDO en stond het Green Team er.”

Enquête
Het Green Team staat in nauw contact met Sophie, die op veel vlakken met hen meedenkt en contactpersoon bij HCDO is. Voordat het project inhoudelijk startte, is er een enquête uitgezet onder de aangesloten huisartsenpraktijken. Praktijken konden aangeven of ze duurzaamheid belangrijk vinden en of ze daar in de eigen praktijk al mee bezig zijn. En wat bleek: bijna alle praktijken vinden het belangrijk. ,,De respons was overweldigend”, vertelt Marrit enthousiast. ,,Veel huisartsen zijn al met het thema aan de slag en er kwamen veel tips binnen. Die hebben we allemaal geïnventariseerd en daar gaan we zeker wat mee doen. Maar er leven ook vele vragen. Waar begin je en hoe pak je het aan? Dat is logisch, want er kan veel. We sturen sinds de enquête  daarom elke twee weken een ‘groene tip’ in de HCDO nieuwsbrief mee. De tips variëren van praktisch tips als ‘gooi email weg als je die niet meer nodig hebt, want opslag kost CO2 van het datacenter’ tot interessante podcasts om te volgen en verwijzingen naar handleidingen voor het verduurzamen van je praktijk.”

Bewust maken en Informeren
Om bewustzijn op gang te brengen en de huisartsen te informeren over duurzaamheid, is het team gestart met een scholing tijdens de Uitkijk. Dat is een scholingsplatform waar alle regionale huisartsen aan meedoen. De eerste stap die genomen wordt, is dus het bewust voorschrijven van medicatie. ,,Deze actie doen we tot en met juni en doen we samen met de apothekers”, laat Marrit weten. ,,Het is belangrijk dat we dit samen doen. We starten met medicijnen, omdat die vervuilend zijn. Resten van medicijnen komen in ons grond- en oppervlaktewater. Dat is schadelijk voor een gezond ecosysteem en de biodiversiteit. De productie van medicijnen kost ook nog eens veel CO2. Daarom is het belangrijk om de juiste hoeveelheid pillen voor te schrijven, zodat de patiënt niet met te veel tabletten blijft zitten. Neem bijvoorbeeld medicatie om de bloeddruk te verlagen. Na drie weken weet je of er bijwerkingen zijn en na vier tot vijf weken pas of het werkt. Als huisarts kan je dan standaard 90 tabletten voorschrijven, maar dat is zonde. Als het niet aanslaat, moet de patiënt ze weggooien. En veel patiënten weten niet dat je overgebleven medicijnen kan inleveren bij de apotheek. Daarom hebben we het plan om in het najaar samen met de apotheken een campagne richting inwoners opstarten.”

De komende jaren is er nog veel aan duurzaamheid te winnen en het is mooi om daar een bijdrage aan te mogen leveren.’

Marrit Kool, huisarts

Groene golf
Binnenkort staat er intercollegiaal overleg tussen de huisartsen en apotheken gepland over medicatie en wat de negatieve effecten daarvan zijn op het milieu. Hierbij zal ook een expert van het waterschap aanwezig zijn. ,,Je merkt dat het enorm leeft, want er zijn al veel aanmeldingen”, zegt Marrit. ,,We zijn ook in gesprek met zorgpartners omdat we elkaar hierbij allemaal nodig hebben. Denk aan  andere eerstelijns zorgverleners met wie huisartsen een pand delen, en met het Green Team van het Deventer Ziekenhuis. We moeten het echt samen doen. Als we met elkaar een groene golf teweeg brengen en daarover vertellen, dan ontstaat er vanzelf een grotere groene beweging en zet je mensen aan het denken. Dat alleen al is positief. Het Green Team binnen de HCDO is nog lang niet klaar en heeft nog tal van inspirerende projecten op haar lijstje staan. De komende jaren is er nog veel aan duurzaamheid te winnen en het is mooi om daar een bijdrage aan te mogen leveren.”


Deel dit bericht