Kennis en vaardigheden acute zorg huisartsen jaarlijks opgefrist

16 maart 2023

Jaarlijks doen zo’n 132 huisartsen uit de regio mee met HAAS. HAAS is een samenwerkingsverband van Huisartsen, Ambulancedienst, Acute opvang en Specialisten. Deze samenwerkende partijen verzorgen al sinds 1994 opfriscursussen acute zorg voor de huisartsen. In één avond krijgen ze van een specialist uit het ziekenhuis meer informatie over een bepaald thema en daarna gaan ze in een praktische carrousel op vier gebieden aan de slag met het trainen van vaardigheden. Denk aan zaken als BLS/ AED training, het aanleggen van een infuus, bloed afnemen en oefenen met een lotus (een ‘slachtoffer’) waarbij ze moeten zorgen via de ABCDE-methode dat de vitale functies veilig gesteld worden.

Anita Rog werkt al meer dan 27 jaar als SEH-verpleegkundige op de Spoed Eisende Hulp van het Deventer Ziekenhuis en organiseert samen met een aantal collega’s vanuit de ambulancedienst en huisartsen deze opfristrainingen. ,,De HAAS is ooit in 1994 ontstaan toen het ziekenhuis nog op de oude locatie zat”, vertelt ze. ,,Er was toen een behoefte aan meer overleg en afstemming tussen de Huisartsen, Acute opvang, Apotheken, Ambulancedienst en Specialisten. Toen was het dus nog HAAAS. Ook was er behoefte aan scholing en training vanuit de acute setting. Later, toen de huisartsenpost en de apotheek in het ziekenhuis gevestigd werden en er met de ambulance korte lijnen waren, was het overleg en afstemming minder nodig. Dus bleef het scholingstraject over en werd het HAAS.”

Praktijkcases
Het scholingstraject gebeurt nog steeds elk jaar. ,,Het is heel nuttig voor zowel de huisartsen als de specialisten en ambulancedienst”, vindt Anita. ,,Soms worden er ook cases besproken uit de praktijk. Er wordt dan gezamenlijk bekeken wat de volgende keer anders of beter kan. Naast het opfrissen van de vaardigheden is het ook prettig dat ze elkaar ontmoeten vanuit alle werkvelden. Er wordt altijd veel genetwerkt tijdens de cursus.”

Thema’s en vaardigheden carrousel
De huisartsen krijgen niet allemaal tegelijk deze training. ,,We bieden de HAAS op vier avonden in het voorjaar aan”, laat Anita weten. ,,Iedere avond zijn er zo’n 30 artsen, Physician Assistens en Aios (artsen in opleiding tot specialist) die we tijdens de carrousel met praktische vaardigheden ook weer in kleine groepjes opdelen. Bij de voorbereiding bespreken we met de scholingscommissie aan de hand van de evaluaties welk thema we dit keer bij kop pakken. Dit jaar was dit acute gynaecologie. Maar we hebben ook bijvoorbeeld acute urologie, acute cardiologie of acute neurologie als thema’s gehad. De specialist van dit vakgebied geeft een presentatie over deze vormen van acute zorg en geeft aan wat de huisarts kan of moet doen in het geval van een acute zorgvraag. Wat we in de carrousel gaan doen, naast de ABCDE en de BLS/ AED training bespreken we ook met scholingscommissie.  Ook dat is niet ieder jaar hetzelfde. Zo komen het bespreken van incidenten, praktische vaardigheden of een korte presentatie door een specialist of andere gastdocent over een bepaald thema , zoals bijvoorbeeld hechten, huiselijk geweld/ kindermishandeling of vakinhoudelijk, aan bod.”

Nuttig
Huisarts Maaike Paf heeft onlangs deelgenomen aan de HAAS. Deelname is niet verplicht, maar voor Maaike voelt dat wel een beetje zo. ,,De acute zorg is niet mijn eerste passie”, legt ze uit. ,,Maar tijdens de bijscholing zelf merk ik eigenlijk altijd dat het juist daarom ontzettend nuttig is om te doen. We zien als huisartsen niet zo heel vaak ernstige acute ziekten. Het oefenen van deze lastige situaties draagt bij aan mijn vertrouwen in mijn handelen als het er echt om draait.”

Tijdens de bijscholing zelf merk ik eigenlijk altijd dat het ontzettend nuttig is om te doen”

Maaike Paf, huisarts

Ook nu weer heeft Maaike veel bij geleerd. ,,Het was een nuttige avond”, zegt ze. ,,Er is veel behandeld en ik heb veel nieuwe kennis opgedaan. Zo heb ik geleerd dat bij een reanimatie van een zwangere je de uterus naar links moet verplaatsen om de bloedtoevoer te optimaliseren. En ik mag wat minder hard blazen bij de mond-op-mond beademing. Bij de lotuspatiënt oefeningen hebben we weer ervaren hoe belangrijk het ABCDE systeem is bij de eerste opvang. En last but not least: vraag om hulp!” Voor een volgende HAAS heeft Maaike nog wel een suggestie: ,,Acute vaatchirurgie zou ik wel interessant vinden als onderwerp.”


Deel dit bericht