Terugblik op 2022

22 december 2022

Het jaar is bijna ten einde, 2023 staat al te trappelen om van start te gaan. Tijd om stil te staan bij wat er in het afgelopen jaar allemaal de revue gepasseerd is. ,,Dat is heel veel”, zegt Michiel Noordijk. Hij is voorzitter van de HCDO en blikt samen met directeur Ine van Son terug op een jaar vol dynamiek. ,,Een bijzonder jaar met mooie mijlpalen, maar ook met een paar hobbels die genomen moesten worden”, zo vatten Michiel en Ine 2022 samen.

,,Gelukkig gaat er veel goed in onze regio”, start Michiel het interview. ,,De huisartsenzorg komt af en toe negatief in het nieuws. Het gaat dan over werkdruk, personeelstekort en laatst stond ik zelf met een wat minder positief bericht in de krant over het medicijntekort. Toch zijn er in onze regio genoeg lichtpuntjes. Dat medicijntekort bijvoorbeeld, wij hebben dat in Bathmen met goede werkafspraken tussen huisarts en apotheek goed kunnen ondervangen.” Ook Ine ziet die lichtpuntjes. ,,Neem het tekort aan huisartsen”, zegt ze. ,,Dat is er natuurlijk wel en dreigt ook in onze regio te ontstaan, maar wij sorteren daar wel op voor. Praktijken worden in onze regio nog steeds opgevolgd, al kost het soms best wat moeite om een praktijkopvolger te vinden. Het probleem zit vooral in huisvesting en het opstarten van nieuwe praktijken.”

,,Dat klopt”, reageert Michiel. ,,Daar hebben we in 2022 ook actie op ondernomen. Samen met de gemeente en Salland Zorgverzekeraar zijn we op zoek naar oplossingen. De gemeente is zich er bewust van dat ze bij nieuwbouwplannen rekening moet houden met ruimte voor een huisartsenpraktijk en wil graag meedenken over geschikte praktijkruimtes in de stad. Salland Zorgverzekeraar onderzoekt wat er elders in het land aan dit probleem gedaan wordt en brengt die kennis in. Heel prettig om dit samen met deze partijen op te pakken. We hebben de basis gelegd voor de oplossing van dit probleem en ik ben er van overtuigd dat we daar in 2023 met elkaar uitkomen.”

Onderlinge saamhorigheid
Ine vindt dat ook in 2022 is gebleken dat de onderlinge saamhorigheid in de regio sterk voelbaar was. ,,De leden van onze huisartsen coöperatie hebben echt iets voor elkaar over”, vindt ze. ,,Een goed voorbeeld daarvan is het feit dat de huisartsen en de waarnemers onderling de diensten voor de avond-, nacht- en weekenddiensten verdeeld hebben. Zo laten ook de waarnemers zien dat zij hun verantwoordelijkheid nemen.” Michiel beaamt dit en is daar blij mee. ,,In onze regio zijn de waarnemend huisartsen gelijk aan de praktijk houdende huisartsen”, zegt hij. ,,En dan blijkt dus ook dat zij bereid zijn ook dit soort diensten in te vullen.”

Flexpool spoedpost
Ook de doktersassistenten uit de huisartsenpraktijken hebben hun betrokkenheid laten zien. In de zomer was er een acuut tekort aan triagisten op de Spoedpost. Er is een flexpool opgezet waarin op dit moment al een dertigtal assistenten actief zijn. ,,Daar ben ik ontzettend trots op”, zegt Ine. ,,We deden een oproep en kregen meteen veel reacties daarop. De assistentes vinden het voor hun patiënten en voor hun huisarts belangrijk dat de spoedzorg in de avonden, nachten en weekenden goed georganiseerd is. Dat vind ik echt bijzonder, want het is toch een hele stap om op de Spoedpost te werken. Inmiddels loopt dit goed en kunnen we zeggen dat dit project geslaagd is.”

Spoed EPD in gebruik genomen
Een andere mooie mijlpaal voor de Spoedpost huisartsenzorg is het in gebruik nemen van Spoed EPD. Een gloednieuw elektronisch patiëntendossier dat nu al veel mogelijkheden biedt en in de toekomst nog verder doorontwikkeld wordt. Met dit systeem is vanaf nu het overdragen van digitale dossiers naar de meldkamers van Apeldoorn en Hengelo mogelijk. ,,We zijn blij met dit nieuwe systeem”, zegt Ine. ,,Met name omdat de digitale communicatie met bijvoorbeeld de ambulancedienst nu mogelijk is. En daarbij werkt het systeem erg prettig voor onze medewerkers.“

Actie personeelstekort
Ook in Salland is het personeelstekort in de huisartsenzorg goed voelbaar. Dus daar is actie op ondernomen. ,,We hebben de voorbereidingen getroffen voor de opleiding van zij-instromers tot doktersassistenten”, vertelt Michiel. ,,die opleiding gaat in de loop van 2023 van start. ,,Daarnaast hebben we een begin gemaakt met het vernieuwen van de arbeidsmarktcommunicatie”, vult Ine aan. ,, Er ligt een plan dat we in 2023 gaan uitvoeren. Zo komt er onder andere een aparte ‘werken bij website’ vol met verhalen over werken in onze mooie regio.”

Succesvolle projecten
Er waren een aantal mooie successen die zeker niet mogen ontbreken in dit jaaroverzicht. Meer Tijd voor de Patiënt is zo’n succesvol project. Maar ook het van start gaan van Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) en het afsluiten van een contract waarin de ouderenzorg op de praktijken samen met de VVT-instellingen uit de regio geregeld wordt, zijn mooie successen die genoemd mogen worden. ,,Met steun van Salland Zorgverzekeraar hebben we Meer Tijd voor de Patiënt goed kunnen implementeren”, zegt Ine. ,,Het project is zo succesvol gebleken dat het nu landelijk zijn weg heeft gevonden. Mooi dat wij daar vanuit Salland een bijdrage aan hebben kunnen leveren.”

Salland United
,,Dit alles wordt ook makkelijker gemaakt door onze samenwerking in Salland United verband”, vult Michiel aan. ,,We weten elkaar daardoor snel te vinden en kunnen op een constructieve manier goede afspraken met elkaar in de keten maken.” Ook Ine is daar blij mee. ,,Zo gaan we in 2023 met elkaar aan de slag met de acute zorg in de regio en denken we mee over het verkorten van de GGZ-wachtlijsten. Kortom, ook in het komend jaar is er genoeg te doen. We zetten graag met elkaar de schouders eronder om er samen met onze partners in de keten voor te zorgen dat inwoners kunnen rekenen op goede zorg dichtbij.”


Deel dit bericht