Samenwerken aan de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment voor ouderen

11 november 2022

Inspirerende bijeenkomst over betere samenwerking rond ouderen met complexe zorgvraag.

Huisartsen, verpleegkundig specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en geriaters kwamen woensdag 2 november bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over het beter stroomlijnen van de zorg rond ouderen met complexe zorgvragen. Op uitnodiging van de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omgeving (HCDO) gingen zij aan de hand van pitches hierover in gesprek. Het werd een energieke avond waarin veel kennis en ervaring werd gedeeld en veel nieuwe nuttige contacten werden gelegd. Specialist Ouderengeneeskunde Mahtab van de Belt, huisarts Marjolein Sechterberger en geriater Ellen Elbrecht vertellen wat hun rol tijdens de bijeenkomst was en welke inzichten zij hebben opgedaan.

Het is goed als de huisarts, de verpleegkundig specialist, de geriater en de specialist ouderengeneeskunde elkaar goed weten te vinden en samenwerken!

Ellen Elbrecht, klinisch geriater

Huisarts Marjolein Sechterberger was betrokken bij de voorbereidingen van de avond en kijkt met een goed gevoel terug op de avond. ,,Ik heb altijd al een voorliefde gehad voor de ouderenzorg”, zegt ze. ,,Daarom is het fijn dat ik nu vanuit de HCDO een constructieve bijdrage kan leveren aan het beter stroomlijnen van de zorg rond ouderen in de regio.” Marjolein bedacht de rode draad voor de drie pitches. Het ging over mevrouw Rood die gevallen is, geholpen moet worden en op de spoedpost terecht komt. Aan de hand van deze case gaf zij aan waar een huisarts in zo’n geval tegenaan loopt. Klinisch geriater Ellen Elbrecht en specialist ouderengeneeskunde Mahtab van den Belt vertelden wat zij voor zo’n patiënt kunnen betekenen en wat er nog meer nodig is om de zorg rond dit soort patiënten beter te regelen.

Ambulant Team Ouderen
De presentaties van Mahtab en Ellen aan de hand van de case brachten hier meer duidelijkheid over. ,,Het was een hele mooie avond, goed om kennis met elkaar te maken en in gesprek te gaan”, vertelt Mahtab. Zij is specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Solis en vertelde wat het Ambulant Team Ouderen (ATO) kan betekenen voor huisartsen en specialisten in het ziekenhuis. ,,Het ATO kan onder andere ingeschakeld worden voor het meekijken met consulten bij complexe zorgvragen van ouderen, voor diagnostiek bij bijvoorbeeld valproblemen of geheugenproblemen of bij atypisch gedrag dat moeilijk te duiden is”, licht ze toe. ,,We kunnen ook ingezet worden bij een multidisciplinaire aanpak rond een patiënt en hen begeleiden. Het is echt heel breed. Niet alleen huisartsen en geriaters kunnen een beroep op ons doen, maar alle specialisten die een medische vraag over een oudere hebben waar ze niet uitkomen.”

Onnodig  bezoek spoedpost
Klinisch geriater Ellen Elbrecht ging tijdens haar pitch in op de vraag of een oudere die gevallen is onterecht op de SEH terecht komt. ,,Vaak is een geriatrische beoordeling naar de aanleiding van de val juist wel nodig, ook om te bepalen welke zorg op dat moment het beste is voor de patiënt.”, licht Ellen toe. ,,In ieder geval is het goed als de huisarts, de verpleegkundig specialist, de geriater en de specialist ouderengeneeskunde elkaar goed weten te vinden en samenwerken. Deze avond was daar een mooie start voor. Het was uniek dat we in deze samenstelling bij elkaar waren en het verdient wat mij betreft zeker een vervolg.”

Daar zijn Mahtab en Marjolein het helemaal mee eens. Minimaal een keer per jaar zou er een vervolg op deze bijeenkomt moeten zijn, vinden zij. ,,Het is heel waardevol om met elkaar van gedachten te wisselen rond problematieken die op dat moment spelen”, zegt Mahtab. ,,Ik weet zeker dat de ouderen in Salland daarmee beter geholpen worden. Als wij elkaar beter en sneller weten te vinden, kennis delen en een beroep op elkaar doen als dat nodig is, dan kunnen we sneller de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment bieden.”

Aan de slag in subgroepen
Marjolein vindt het belangrijk dat er ook in subgroepen over bepaalde specifieke punten doorgepraat wordt de komende tijd. ,,Aan het eind van de bijeenkomst zijn een aantal aandachtspunten benoemd en daar moeten we mee aan de slag. Ik zal me daar actief voor inzetten.”, zegt ze. Ellen sluit zich daarbij aan. ,,We doen in deze regio al heel veel goed, maar het kan nog beter”, aldus Ellen. ,,Zo kunnen we wellicht nog wat leren van andere regio’s  en met elkaar bekijken hoe we elkaar beter en sneller weten te vinden. In ieder geval hebben we daar nu een eerste goede stap in gezet met deze avond!”


Deel dit bericht