Makelaarsrol

De HCDO heeft ervoor gekozen om een makelaarsrol te bekleden rondom het thema capaciteit huisartsenzorg. De HCDO voelt zich medeverantwoordelijk en kan als facilitator tussen partijen bijdragen aan de oplossing van het probleem. Men kan denken het onderwerp op de agenda krijgen bij gemeente en de preferente zorgverzekeraar, waarnemers en praktijkhouders met elkaar in contact brengen, in contract met preferente zorgverzekeraar voor gunstige randvoorwaarden en ondersteuning in de zoektocht naar huisvesting.

Commissie capaciteit huisartsenzorg

De Commissie Continuïteit Huisartsenzorg adviseert en ondersteunt de directie van de HCDO over praktijkopvolging gerelateerde zaken die in de organisatie en in de regio spelen. Hiertoe volgt zij ontwikkelingen op de voet en zorgt waar nodig voor een vertaalslag naar het beleid in de regio. De continuïteit huisartsenzorg werkgroep draagt o.a. zorg voor nascholingen op het gebied van starters en stoppers en de uitvoering van het continuïteit huisartsenzorg project in de regio.

Monitoring capaciteit huisartsenzorg

De HCDO monitort continu of er voldoende huisartsen zijn, afgezet tegen het adherentiegebied. Wanneer blijkt dat de bezetting niet meer strookt met de vraag, dan zoekt de HCDO samen met haar huisartsen naar mogelijke oplossingen. Hierbij worden ook de gemeentes en zorgverzekeraar bij aangehaakt.

Daarnaast blijkt het niet altijd eenvoudig een praktijkopvolger te vinden. Anderzijds is het voor waarnemend huisartsen die – mogelijk – een praktijk over willen nemen, niet eenvoudig om de juiste praktijk te vinden.  De HCDO bekleedt hierin een makelaarsrol waarbij vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Tevens brengt de HCDO het thema praktijkhouderschap met al haar facetten onder de aandacht bij de verschillende gemeentes en preferente zorgverzekeraar.

Interesse?

Denkt u erover na om te stoppen met uw praktijk of denkt u erover na om juist een praktijk te starten/over te nemen? De commissie continuïteit huisartsenzorg vormt hierin het aanspreekpunt