OPEN

Sinds juli 2020 hebben patiënten recht op inzage in hun eigen medisch dossier bij de huisarts. Dit sluit aan op de maatschappelijke trend die gaande is: mensen willen steeds meer inzicht in hun eigen gezondheidsgegevens en hebben de wens om hier online toegang toe te hebben.

OPEN is het vierjarig versnellingsprogramma van InEen, LHV en NHG om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. De HCDO doet mee aan het versnellingsprogramma OPEN en ondersteunt huisartsen hierbij.

Deelname OPEN

Alle huisartsen van de HCDO zijn aangesloten bij de regiocoalitie HCDO. De regiocoalitie HCDO zet in op:

Daarnaast besteden wij extra aandacht aan digitale communicatie met laaggeletterden en mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

Patiëntenportalen

Het project OPEN is voornamelijk bedoeld om online inzage in het dossier mogelijk te maken en het gebruik ervan te stimuleren. Online inzage gebeurt via een patiëntenportaal. Bij de HCDO wordt voornamelijk gebruik gemaakt van MijnGezondheid.net (MGn). Vijf huisartsenpraktijken maken gebruik van een ander patiëntenportaal, aangezien zij een ander Huisartseninformatie systeem (HIS) gebruiken met een eigen portaal. Bij deze portalen kan het dossier ingezien worden.

Patiënten zijn via het portaal meer betrokken bij hun eigen gezondheid. De communicatie tussen huisartspraktijk en patiënt wordt daarmee een stuk makkelijker.

G. Hoekstra, Huisarts

MGn biedt de volgende mogelijkheden voor digitale communicatie:

Meer informatie?

Neem contact op met Lia Huisman, projectleider OPEN