Waar is Wally?

Eind 2019 is door de HCDO, Maatschappelijk werk De Kern en de gemeente Deventer een pilot gestart om de verbinding tussen huisartsen en sociale teams te verbeteren.

Doel van de pilot was de samenwerking tussen sociaal werkers en huisarts zó organiseren dat de juiste zorg op de juiste plek wordt gegeven. Concreet houdt dat in dat er een heel korte lijn wordt gecreëerd tussen huisarts en sociaal werkers en tussen een medische en een psychosociale aanpak van klachten. De pilot is zeer succesvol geweest, waardoor besloten is om deze vorm te continueren en te integreren in bestaande samenwerkingsafspraken.

Wat is een Wally?

Een Wally (sociaal werker) is een vaste contactpersoon voor een huisarts voor alle patiënten, ongeacht in welke wijk een patiënt woont. De huisarts kan patiënten met psychosociale problemen verwijzen naar de Wally. Huisarts en Wally overleggen laagdrempelig en periodiek over problematiek die ze in hun praktijk of wijk tegenkomen.  

Succesfactoren

Belangrijkste succesfactoren voor deze manier van werken zijn:

Sinds wij met een Wally werken, weten mijn praktijkmedewerkers het sociale team beter te vinden

Huisarts M. Hilhorst

Uitbreiding in de regio

Waar is Wally is in de gemeente Deventer geïmplementeerd en wordt nu verder uitgebreid naar alle gemeentes binnen het kerngebied van de HCDO. Tevens is er ook interesse vanuit andere regio’s.

Waar is Wally inzetten in een andere regio?

Neem dan contact op met Lia Huisman