Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen vervult naast haar toezichthoudende taak ook een waardevolle rol als klankbord voor de directie.

De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de B.V. en de met haar verbonden ondernemingen. De RvC staat de directie met raad ter zijde. De RvC is gebaseerd op de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governance Code. De RvC bestaat uit 1 voorzitter en twee leden.

De heer J. Jacobs

voorzitter RvC
directeur SmartHealth

Mevrouw P. Ykema-Weinen

lid RvC

Mevrouw S. Bouman-Duivenvoorden

lid RvC