Continuïteit Huisartsenzorg

De komende jaren staat de huisartsenzorg voor grote uitdagingen. De zorgvraag zal toenemen maar de zorgcapaciteit neemt af. Borgen dat er voldoende huisartsen in onze regio werkzaam willen zijn, is voor de HCDO de komende jaren één van onze belangrijkste speerpunten. Huisartsencapaciteit en opvolging vormen hierin de belangrijkste onderwerpen.

Monitoring capaciteit huisartsen

De HCDO monitort continu of er voldoende huisartsen zijn, afgezet tegen het adherentiegebied. Wanneer blijkt dat de bezetting niet meer strookt met de vraag, dan zoekt de HCDO samen met haar huisartsen naar mogelijke oplossingen.

Daarnaast blijkt het niet altijd eenvoudig een praktijkopvolger te vinden. Anderzijds is het voor waarnemend huisartsen die – mogelijk – een praktijk over willen nemen, niet eenvoudig om de juiste praktijk te vinden.  De HCDO heeft een commissie continuïteit huisartsenzorg die praktijkhouders en waarnemers faciliteert ten aanzien van praktijkopvolging.

Interesse?

Denkt u erover na om te stoppen met uw praktijk of denkt u erover na om juist een praktijk te starten/over te nemen? De commissie continuïteit huisartsenzorg vormt hierin het aanspreekpunt.

Neem contact op met

Quinten van Haren, voorzitter commissie continuïteit huisartsenzorg