Praktijkmanagement

Praktijkmanagers ondersteunen huisartsen bij de bedrijfsvoering van de praktijk. Hierdoor worden huisartsen ontlast van niet patiënt gebonden taken, waardoor de huisarts zich kan richten op medische zaken.

Werkzaamheden

Praktijkmanagers helpen de huisartsen niet alleen bij de werkzaamheden in de eigen praktijk. Zij ondersteunen ook bij het realiseren van samenwerking met externen, zorgvernieuwingstrajecten en andere projecten waarin de praktijk betrokken is.

Netwerk van praktijkmanagers

Binnen de HCDO werken de praktijkmanagers samen in een netwerk. In dit netwerk wordt onder andere informatie uitgewisseld en deskundigheidsbevordering georganiseerd. Het netwerk kan bovendien worden ingezet voor bredere vraagstukken die de individuele praktijken overstijgen.

Ondersteuning vanuit de HCDO

Voor huisartsen die lid zijn van de HCDO biedt de HCDO ondersteuning bij werving en selectie en tijdens de opstartfase van praktijkmanagement.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Laura van den Hoek, manager Ketenzorg & Innovatie