Waarnemen in Deventer

Waarnemers zijn onmisbaar voor de Spoedpost Huisartsenzorg en spelen een belangrijke rol bij het invullen van de diensten. De Spoedpost Huisartsenzorg werkt niet met Waarneembemiddeling.nl, maar regelt de inschrijving van waarnemers zelf. De Spoedpost Huisartsenzorg hoopt hiermee betrokken waarnemers voor langere tijd te binden aan de organisatie.

Waarnemers kunnen ook lid worden van de HCDO en/of van de Wagro. Hiermee hebben zij ook inspraak in het beleid van de organisatie. Het is echter niet noodzakelijk lid te worden van de HCDO en/of Wagro om dienst te doen als waarnemer op de Spoedpost.

Waarnemen op de Spoedpost Huisartsenzorg in Deventer

Als u huisarts bent, kunt u diensten doen op de huisartsenpost in Deventer, wanneer u voldoet aan de door de directie gestelde voorwaarden:

 • U heeft een BIG-registratie zonder beperkende maatregel.
 • U bent ingeschreven bij RGS.
 • U heeft een AGB-code (of vraagt deze aan).
 • U heeft een UZI-pas (of vraagt deze aan).
 • U bent aangesloten bij een Geschillencommissie (zie www.skge.nl).
 • U kunt een recente positieve referentie afgeven.
 • U wilt zich voor langere tijd (minimaal 1 jaar) aan de Spoedpost verbinden.
 • U bent bereid om minimaal 50 uur per jaar dienst te doen op de Spoedpost.
 • U heeft binding met deze regio, dat wil zeggen dat u in de regio woont, werkt of plannen heeft zich hier te vestigen.
 • U bent bereid € 100,= (waarvan € 50,= borg) te betalen voor een toegangspas van het Deventer Ziekenhuis

Bent u geïnteresseerd om op de Spoedpost te werken, dan kunt u het inschrijfformulier op Waarneemapp invullen en dit samen met de in het formulier genoemde documenten opsturen. Daarna verloopt de inschrijfprocedure als volgt:

 • De directie van de Spoedpost beoordeelt uw aanmelding en informeert u over uw toelating.
 • Na toelating wordt u uitgenodigd voor de introductiebijeenkomst.
 • U ontvangt een Toelatingsovereenkomst en verdere informatie over beleid en reglementen op de Spoedpost.
 • Wanneer de Spoedpost de door u getekende Toelatingsovereenkomst heeft ontvangen, ontvangt u de benodigde inlogcodes om te kunnen werken op de Spoedpost.
 • Hiermee is de inschrijfprocedure afgerond en kunt u diensten overnemen op de Spoedpost.

Lidmaatschap HCDO

De directie van de HCDO vindt het belangrijk dat huisartsen betrokken zijn bij de organisatie. Wanneer u als waarnemer diensten doet op de Spoedpost in Deventer, kunt u lid worden van de HCDO. Een lidmaatschap van de HCDO is geen verplichting, maar heeft wel een aantal voordelen.

 • U kunt meedenken over en invloed uitoefenen op het beleid van de HCDO.
 • U bent altijd op de hoogte van beleidsmatige ontwikkelingen binnen de regionale huisartsenzorg.
 • U kunt gebruik maken van de klachtenfunctionaris van de HCDO.
 • U wordt met voorrang uitgenodigd deel te nemen aan de cursussen.
 • U betaalt de gereduceerde ledenprijs (korting van € 25,=) voor cursussen, die georganiseerd worden door de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH).
 • U kunt gebruik maken van de Spoedkoffer. Dit is een volledig gevulde koffer met alle benodigde medicatie en verbandmiddelen. De kosten van de spoedkoffer zijn afhankelijk van de jaarlijkse afspraken met de zorgverzekeraar, maar zijn per jaar ongeveer € 120,=.
 • U kunt deelnemen aan diverse werkgroepen binnen de HCDO en kunt daarmee een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio.
 • De jaarlijkse contributie voor de HCDO bedraagt € 130,=.

Wanneer u nog vragen heeft over het lidmaatschap van de HCDO, kunt u mailen naar het secretariaat van de HCDO (info@hcdo.nl).