CVRM

Het CVRM zorgprogramma richt zich op het diagnosticeren, behandelen en het volgen van risicofactoren bij patiënten met hart-en vaatziekten of een verhoogd risico op het ontwikkelen van deze ziekten. De focus van de behandeling ligt op het verminderen van deze risicofactoren, zoals een te hoge bloeddruk, roken, overgewicht of een te hoog cholesterol. De HCDO faciliteert en ondersteunt praktijken bij de uitvoering van deze zorg door het contracteren van deze zorg, de inzet van kaderartsen en consulenten, het bieden van nascholingen en het maken van samenwerkingsafspraken met ketenpartners.

Patiënten informatie

Risicofactoren voor hart- en/of vaatziekten zijn factoren die maken dat iemand een verhoogde kans heeft op vernauwing van de slagaderen (aderverkalking), angina pectoris (pijn op de borst), een hartinfarct of een beroerte. Risicofactoren kunnen enerzijds erfelijk zijn, waar iemand geen invloed op heeft. Anderzijds zijn risicofactoren zoals roken of een hoge bloeddruk wel te beïnvloeden. Hier kan een patiënt dus zelf iets doen om de kans op hart- en/of vaatziekten te verminderen. Bent u patiënt en wilt u meer informatie over CVRM ga dan naar thuisarts.nl of vraag het aan uw huisarts.

Ondersteuning praktijken

De HCDO ondersteunt met een team van kaderartsen en consulent huisartsenpraktijken bij het leveren van kwalitatief goede CVRM-zorg door:

Ketenpartners

Binnen de zorgprogramma’s maken wij samenwerkingsafspraken met ketenpartners over de inhoud en kwaliteit van zorg, (terug)verwijzingen en het uitwisselen van medische informatie. Met (een vertegenwoordiging van) de diëtiste, apothekers en paramedici (fysiotherapie) in onze regio hebben wij periodiek overleg om gezamenlijk werkafspraken chronisch breed (zowel CVRM, DM als COPD/Astma) te evalueren.

Daarnaast werken wij voor CVRM nauw samen met het Hart-en Vaatcentrum van het Deventer Ziekenhuis. Binnen deze samenwerking evalueren wij de ketenafspraken, stimuleren wij consultatie tussen de eerste en tweedelijn en richten wij ons op zorgvernieuwing. Onze kaderartsen bieden samen met specialisten nascholingen aan voor kennisoverdracht en meer zichtbaarheid in de regio.

Consultatie op locatie met Verpleegkundig Specialist

Vanuit de samenwerking met de tweedelijn is in 2019 gestart met de pilot CVRM aan tafel. Binnen deze pilot bezoekt een Verpleegkundig Specialist CVRM de huisartsenpraktijken voor consultatie en een gezamenlijk spreekuur. Dit heeft bijgedragen aan een toename van kennisoverdracht, kwaliteit van zorg en goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Met deze positieve resultaten zijn de bezoeken van de Verpleegkundig Specialist nu onderdeel geworden van ons ketenzorgprogramma.

Door de samenwerking met de eerste lijn kennen en herkennen we elkaar in wat we doen, met als resultaat: goede CVRM zorg op de juiste plek.

Verpleegkundig Specialisten E. Wolters en A. Spliethof