Jaarverslag 2022

14 juli 2023

Met enige trots presenteren we hierbij ons Jaarverslag 2022!

Afgelopen jaar hebben we met elkaar weer hard gewerkt aan ons motto: zorgen dat de huisarts zorg kan leveren, zoals huisartsenzorg bedoeld is: dichtbij, persoonlijk en van goede kwaliteit.

We hebben grote stappen gezet in de samenwerking tussen huisartsen onderling, maar ook met ketenpartners in de regio. Met alle huisartsen in de regio hebben we gezamenlijk de diensten op de Spoedpost verdeeld middels het Vrij Roosteren. Op diezelfde Spoedpost springen sinds de zomer van 2022 25 doktersassistentes uit de dagpraktijken bij vanwege een tekort aan triagisten. In de dagpraktijken zijn 11 zij-instromers gestart met een opleiding tot doktersassistente. Het is gelukt om het huisvestingsprobleem van praktijken bij de gemeente Deventer op de agenda te krijgen. We stonden klaar voor een grote groep Oekraïense vluchtelingen. Tot slot werkten we binnen het netwerk van Salland United nauw samen met onze ketenpartners om invulling te geven aan de afspraken, zoals landelijk gemaakt in het Integraal Zorg Akkoord.

Wij zien de komende jaren met vertrouwen tegemoet en hopen uitvoering te geven aan de speerpunten die we in ons meerjarenbeleidsplan “Samen sterk voor vertrouwde huisartsenzorg dichtbij” hebben geformuleerd.

Lees hier ons Jaarverslag 2022.


Deel dit bericht