COPD

Het COPD zorgprogramma richt zich op het (vroegtijdig) diagnosticeren en behandelen van mensen met COPD (chronische bronchitis en longemfyseem). Bij COPD zijn de luchtwegen blijvend vernauwd, waardoor er geen genezing mogelijk is. Daarom ligt de focus van het ketenzorgprogramma op de verlichting van klachten en het voorkomen van achteruitgang.

De HCDO ondersteunt praktijken bij de uitvoering van deze ketenzorg door het contracteren van deze zorg, de inzet van kaderartsen en consulenten, het bieden van nascholingen en het maken van samenwerkingsafspraken met ketenpartners.

Patiënten informatie

De belangrijkste oorzaak van COPD is roken, al kan COPD ook veroorzaakt worden door langdurig werken in een omgeving met veel kleine stofdeeltjes die de longen prikkelen. De longslijmvliezen raken permanent ontstoken, waardoor met name de kleine vertakkingen in de longen onherstelbaar beschadigen.

De eerste klachten ontstaan vaak pas na het veertigste levensjaar. U krijgt last van een piepende ademhaling, u gaat hoesten en slijm opgeven. U wordt sneller moe of kortademig van lichte inspanningen. Verkoudheid, griep en longontsteking geven extra klachten.

U kunt zelf een grote bijdrage leveren aan uw gezondheid. Stoppen met roken is het beste medicijn. Daarnaast kunt u door gezond te eten en regelmatig te bewegen de kans op complicaties sterk verkleinen. Uw huisarts en de andere behandelaars kunnen u hierbij ondersteunen in het zorgprogramma COPD.
Wilt u meer informatie, ga dan naar de website van het longfonds of neem contact op met uw huisarts. Op het longfonds kunt u ook informatie vinden over Longpunt bijeenkomsten voor longpatiënten.

Ondersteuning praktijken

De HCDO ondersteunt met de kaderarts COPD en consulent COPD huisartsenpraktijken bij het leveren van kwalitatief goede COPD zorg door:

Ketenpartners

Binnen het ketenzorgprogramma COPD maken wij samenwerkingsafspraken met eerstelijns ketenpartners, zoals de diëtiste, apotheker en fysiotherapeut. Daarnaast werken wij samen met de tweedelijn, met name de longartsen, voor afspraken met betrekking tot de inhoud van zorg en (terug)verwijzingen met als doel toegankelijke en kwalitatief goede zorg in onze regio voor long patiënten.

Aangezien roken de belangrijkste oorzaak is voor de ontwikkeling van COPD, steunen en faciliteren wij als regio-organisatie initiatieven en projecten die bijdragen aan een rookvrije Deventer. Hiervoor zijn wij aangesloten bij diverse netwerken, waarin we zowel met het sociale domein als met de tweedelijn samen werken. Zie Deventer Rookvrij voor meer informatie.