GGZ

Het aantal mensen met psychische klachten neemt toe. Hierdoor ontstaan er enorme wachttijden in de tweedelijn en komt er ook steeds meer druk op de huisartsenpraktijken te staan om zorg, daar waar het kan, te leveren aan deze groep patiënten. De inzet van POH-GGZ is hier een goed voorbeeld van. De HCDO ondersteunt praktijken hierbij.

Patiënten informatie

Hebt u psychische klachten als depressiviteit, angst of stress, dan kunt u bij uw eigen huisarts terecht. Als het nodig is, verwijst hij u door naar een andere hulpverlener, bijvoorbeeld een psycholoog. Maar in veel gevallen kunt u ook in uw eigen huisartsenpraktijk geholpen worden. De huisartsen in deze regio werken hiervoor allemaal samen met een POH GGZ of psycholoog. POH GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Dit zijn zorgverleners met veel kennis en ervaring in de GGZ en het maatschappelijk werk. Zij hebben meer tijd om u te helpen dan de huisarts en u kunt meestal snel terecht. De POH GGZ valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts en zij hebben regelmatig overleg over uw behandeling. Voor vragen over geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk kunt u terecht bij uw eigen huisarts.

Ondersteuning praktijken

De HCDO heeft een bv GGZ Huisartsenzorg Deventer opgericht om de huisartsen te ondersteunen bij het leveren van geestelijke gezondheidszorg in hun praktijk. Dit doen we door:

Samenwerking

Vanuit de Spoedpost, dat onderdeel van de HCDO is, hebben we samenwerkingsafspraken met de GGZ-aanbieders in onze regio voor crisiszorg en GGZ zorg tijdens ANW uren. Daarnaast stimuleert en faciliteert de HCDO de samenwerking tussen verschillende regionale partijen in de geestelijke gezondheidszorg binnen het regionale GGZ platform, zodat de patiënt snel op de juiste plek geholpen wordt. Daarnaast is de HCDO betrokken bij diverse netwerken, zoals het regionaal ALK netwerk.